Barion Pixel Blog
Blog

Blog

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat
2024-02-01 09:19:57

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

  1. Szervező

A PólóNeked (Kocsis Csaba e.v. székhely : 9400 Sopron, Kőszegi út 5/A 2.e. 3., nyilvántartási szám: 55016414, adószám: 56376766-1-28; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a PólóNeked által az (nyereményjáték, aktív link) oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.
1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2024.02.01., 10:00 órakor kezdődik, és
2024.02.07., 17:00 óráig tart.
2.2 A nyereményjáték menete: Kommentben írd meg, a nyereményjáték posztja alá, hogy szerinted: Hány darab egyedi mintás kapucnis pulóvert sorsolunk majd ki, a következő játékban(segédlet:poszthoz tartozó videó) és küldd el az Instagramon https://www.instagram.com/poloneked.hu/ privát üzenetben: egy a https://poloneked.hu oldalról kiválasztott minta képét, vagy linkjét, ez lehet PólóNeked kreátorban készített vagy kész designer minta.
2.3 A játékos mindkét feltétel egyidejű teljesítése esetén vesz részt érvényesen a Játékban.
2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db választott mintával ellátott  snapback (55.06CF | Flexfit 6606CF 6 paneles unisex sapka) a https://poloneked.hu/termekek/kezbe/snapback oldalon szereplő színekből.
2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2024.02.07. 18:00 melyre mobiltelefon vagy számítógép segítségével kerül sor a következő címen: https://socialwinner.besocial.hu/ . A Szervező a nyertes nevét (Instagram felhasználói nevét) az (nyereményjáték, aktív link) oldalon elérhető Instagram poszt leírásába a sorsolás után belefoglalja és ugyanitt hozzászólásban is közzéteszi, valamint a https://www.instagram.com/poloneked.hu/ profil Instagram sztorijában is megjelöli, a sorsolástól számított 24 órán belül.

  1. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát Instagram üzenetben kell válaszolnia a Szervezőnek és megadnia a kiválasztott színt, a teljes nevét, valamint a postacímét.
3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék
időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook / Instagram
regisztrációval rendelkezik.

  1. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő 7 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl, további kötelezettség nem terheli.
4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Szervező megkeresésére 7 napon belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
4.6 A Játékból ki vannak zárva a PólóNeked dolgozói, a megbízott dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook
és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a
sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal
szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.
5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben
szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem a Facebook / Instagram
szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett
megszervezve.

  1. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
6.2 A jelen nyereményjátékra a PólóNeked weboldalán található adatvédelmi
tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,
önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a PólóNeked a nyertes
adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
6.3 A Szervező a nyertes Játékos Facebook / Instagram  felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a nyereményjáték posztban (nyereményjáték, aktív link) és a Szervező Facebook / Instagram oldalán sztoriban. A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

PólóNeked by Avadoo
Kocsi Csaba e.v.
Sopron
2024.02.01.